FORGOT YOUR DETAILS?

روش آماده سازی پودر مرینیشن اسپایسی

مرینیت اسپایسی


ابتدا مرغ های تکه تکه شده را شسته و در سبد بگذارید تا آبگیری شوند. در مرحله بعد مقدار 450 گرم مواد مرینیشن را در یک لیتر آب سرد خوب حل نمایید. باید توجه داشت که این میزان محلول مرینیشن برای ۱۰۸ تکه مرغ ۱۸۰۰-۱۶۰۰ گرمی (یا به عبارت دیگر برای ۲۱/۵ کیلو گرم مرغ پاک کرده در نظر گرفته شده است).

در مرحله بعد مرغ ها را داخل دستگاه مرینیتور ریخته و محلول مرینیشن را به مرغ ها اضافه نمایید. درب دستگاه مرینتور را بسته، دستگاه را روشن نموده و مرغ ها را به مدت ۳۰ دقیقه مرینیت نمایید. پس از اتمام زمان مرینیت کردن مرغ ها آماده نگهداری در یخچال یا پوشش دهی با پودر سوخاری (بردینگ کردن ) میباشند.

TOP