FORGOT YOUR DETAILS?

روش آماده سازی سوپربرگر

سوپربرگرهنگام تهيه خمیر برگر به میزان ۲% کل خمیر( مجموع گوشت و ادويه و پياز و ...)، پودر سوپربرگر اضافه نموده و کاملا ورز دهيد. توصيه می شود هم مقدار وزن سوپربرگر اضافه شده آب و يا یخ نيز به ميکس اضافه شود تا حداکثر راندمان را بدست آورید. با اين محصول شاهد ريع بالاتر، عدم چروکيدگی حین پخت، آبدار بودن، حجيم بودن و صرفه اقتصادی خواهيد بود.

TOP