FORGOT YOUR DETAILS?

پودربهبوددهنده همبرگر (سوپربرگر)

اسامی ديگر محصول: بیگ برگر، آنتی شرینکیج

معرفی

اين محصول جهت بهبود کيفيت ظاهری و بافتی برگرهای توليدی فرموله شده است. از مزایای استفاده از اين بهبوددهنده افزایش حجم برگر پس از پخت، آبدار بودن و کاهش چروکيدگی را می توان عنوان نمود. این محصول قابلیت استفاده در مقیاس رستورانی برای همبرگرهای دست ساز و همچنين در مقیاس صنعتی برای همبرگرهای صنعتی و کارخانه ای را دارد.
زمان آماده سازی و پخت: کمتر از یک دقيقه

سال ارائه محصول: ۱۳۹۶

مزایای استفاده

       افزایش حجم برگر
       عدم چروکيدگی حين پخت
       ایجاد بافت آبدار و لطیف
       صرفه اقتصادی
       سهولت آماده سازی و عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته

بسته بندی

       کیسه های کامپوزیت ۱۰ کیلوگرمی

تجهیزات مورد نیاز

       یک ليوان آب جوش و يک قاشق چای خوری

تجهیزات مورد نیاز

       مخلوط کن

موارد استفاده

       خانگی
       رستوران
       کارخانه ای
وضعيت موجودی
       توليد بنا به سفارش

طرز تهيه

       به قسمت نحوه مصرف مراجعه شود.
سوپربرگر
TOP